cytat

Ugoda służy za wyrok sądowy

540 dni

Średni czas trwania rozprawy w sądzie powszechnym

42 dni

Średni czas osiągnięcia porozumienia za pomocą mediacji

25%

Wynosi wpłata wartości przedmiotu sporu w sądzie powszechnym

Tylko 5%

Wynosi wpłata wartości przedmiotu sporu w mediacji